Samen verder tegen corona

Na twee-en-een-half jaar 'alleen samen', is het tijd voor een nieuwe toon en stijl.

Nederland is in een nieuwe fase beland waarin we samenleven met het virus. Corona is er en zal onder ons blijven. Om de impact van het virus zo klein mogelijk te houden en mensen met een kwetsbare gezondheid zo goed mogelijk te beschermen, is navolging van de geldende basisadviezen belangrijk.