Privacy statement Roorda.nl

Hoe wij met uw data omgaan

De website van Roorda heet je welkom ter oriëntatie voor je nieuwe bureaukeuze. Of misschien wil je gewoon eens kijken wat voor werk wij allemaal maken. Om te solliciteren of om inspiratie op te doen. Daarnaast kan je ook je gegevens achterlaten voor de nieuwsbrief of om het boek ‘Roorda’s boekje van eigen deeg’ te ontvangen. Geheel binnen de geest van de nieuwe AVG wet hebben wij daarom dit privacy statement opgesteld.

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens

We springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de AVG regelgeving. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via info@roorda.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens

Roorda, gevestigd aan de Gillis van Ledenberchstraat 108, 1052 VK Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Roorda verwerkt van iedereen die zich inschrijft voor de nieuwsbrief of voor ‘Roorda’s boekje van eigen deeg.

Persoonlijke gegevens verkregen via Roorda.nl

Wij verwerken persoonlijke gegevens van jou aangaande ‘Roorda’s boekje van eigen deeg’ zodat we je per e-mail kunnen benaderen over de voortgang van het boek en de verzending ervan. De gegevens worden maximaal gedurende 1 jaar bewaard, zodat we je gedurende die periode kunnen benaderen over de updates van Roorda aangaande het jubileum. Daarnaast bewaren we je e-mailadres als je je inschrijft op onze nieuwsbrief. Die gegevens worden bewaard zolang je ingeschreven bent en totdat je je hiervoor uitschrijft.

Klantgegevens

Daarnaast onderhouden wij voor onze klanten een beveiligde database van persoonlijke en zakelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Deze gegevens bevatten bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, telefoonnummer(s) en de noodzakelijke naw-gegevens. Daarnaast de kvk-nummer(s) en btw-nummers voor de facturatie.

Klant / doelgroep gegevens van onze klanten (adverteerders)

In sommige gevallen (uitvoer van campagnes) verwerken en beheren wij persoonlijke gegevens van de doelgroepen van onze klanten (adverteerders) waarvoor wij werken. Hiervoor stellen wij als Verwerker altijd een verwerkersovereenkomst op met de klant (Verwerkingsverantwoordelijke). In deze overeenkomst staat precies beschreven hoe wij omgaan met deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wij schakelen externe dienstverleners in en wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de e-mail service MailChimp.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners, zoals MailChimp daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Jij hebt het recht om:

  • een begrijpelijke en transparante uitleg te ontvangen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan

  • te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

  • jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

  • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

  • beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken.

  • ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.

  • een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met info@roorda.nl. Maar je kan je klacht ook rechtstreeks indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.