Roorda zegt Hey (het is oke)

Bijna één op de twee Nederlanders krijgt op een bepaald moment te maken met psychische klachten. Om familie en vrienden te stimuleren het gesprek daarover aan te gaan, komt Roorda voor het ministerie van VWS met een vervolg op de ‘Hey, het is oké’ campagne uit 2018. Waar in de eerdere campagne de focus vooral op depressie en angst- en paniekstoornissen lag, gaat de huidige campagne over alle psychische aandoeningen. Momenteel heerst er een taboe rondom psychische aandoeningen, waardoor er niet over wordt gesproken. Dit maakt het voor mensen mét een aandoening, extra zwaar om met de aandoening om te gaan. Daarom maken we met deze campagne het taboe bespreekbaar.

Praten of het gesprek aangaan, lijkt misschien heel moeilijk, maar je begint al met een simpele “hey”. In de campagne laten we zien hoe psychische aandoeningen letterlijk en figuurlijk afstand creëren. Vervolgens zien we diverse mensen het gesprek starten met “hey” en zien we dat dit ervoor zorgt dat je in contact met elkaar blijft.