Roorda maakt morgen mee

Roorda en KRO-NCRV maken samen morgen eerlijker, groener en liever

In de samenleving van nu zijn mensen op zoek naar houvast. Een grote groep mensen maakt zich zorgen. Over hun eigen toekomst en dat van hun geliefden, over onze maatschappij, over onze planeet. Zij voelen zich verantwoordelijk voor een betere toekomst, maar vinden het tegelijkertijd ook lastig om daar vorm en inhoud aan te geven in hun eigen leven. KRO-NCRV wil hen daarbij helpen, door oplossingen en alternatieven te bieden in hun programma’s en content. Vanuit DeKRO-NCRV identiteit, geworteld in geloof, hoop, en liefde, inspireert onze nieuwe campagne en zetten we aan tot actie.

Maak morgen eerlijker. Maak morgen groener. Maak morgen liever.

Eerlijker gaat over rechtvaardigheid, we laten zien waar burgers in de knel zitten. Wij laten met gedegen onderzoek en betrouwbare informatie zien waar het mis gaat. We tonen waar de problemen zitten, maar kaarten ook de oplossingen aan. Maar eerlijker gaat ook over onze voedselketen, waar het scheef zit, en hoe je zelf kunt zorgen voor eerlijk eten. Maak morgen groener gaat over de verantwoordelijkheid die wij hebben voor onze planeet. Over hoe je duurzamer kunt leven, andere keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld in de supermarkt naar aanleiding van een onderzoek door Keuringsdienst van waarde. Maak morgen groener gaat ook over hoe je kunt genieten van de schoonheid van onze natuur, zoals Beestenbrigade en BinnensteBuiten je laten zien. Maak morgen liever staat voor solidariteit, hoe we als samenleving met elkaar omgaan. Met  programma’s als Hij, zij, hen en Festival van de Liefde willen we laten zien hoe belangrijk dat is.”