Roorda checkt de snelheid

Te hard rijden is gevaarlijk.

Het is een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken, en ieder ongeluk is er één teveel. Uit onderzoek blijkt dat mensen regelmatig ongemerkt te hard rijden.

Daarom introduceert Roorda in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe attentieborden die weggebruikers eraan herinneren regelmatig hun snelheid te checken en zich aan de geldende snelheidslimiet te houden.