Roorda brengt BOB naar huis

In de 17 jaar dat de BOB campagne loopt is het aantal weggebruikers met alcohol achter het stuur flink gedaald. De algemene norm is dat je wanneer je uitgaat, niet drinkt als je nog moet rijden. Uit onderzoek blijkt echter dat het percentage overtreders dat thuis drinkt voordat ze nog alleen de deur uitgaan is gestegen. 23% Van de Nederlanders vindt zelfs dat BOB niet geldt voor alleen rijders. De nieuwe BOB campagne van Roorda Reclamebureau voor het Ministerie van IenW richt zich daarom op de alleen rijder in een thuissetting.

Tot nu toe zagen we BOB vooral in de horeca en bijvoorbeeld voetbalkantine. De nieuwe strategie daagt ons uit om BOB als alleen rijder in een thuissetting net zo succesvol te maken. Creatief biedt dat veel nieuwe kansen. Het BOB karakter krijgt zo meer dimensie en de campagne een nieuwe impuls."

In de campagne zien en horen we BOB zichzelf gelijk aan het begin van de avond al kenbaar maken als BOB. Door je BOB voornemen hardop uit te spreken vergroot je de kans dat je jezelf en ook anderen je aan je voornemen gaan houden. In de gedragswetenschap staat deze interventie bekend als de commitment & consistencystrategie. De campagne richt zich op jonge beginnende en ervaren bestuurders. Er zijn voor de verschillende doelgroepen herkenbare humoristische situaties gekozen die doelgroep gericht ingezet zullen worden.

Audio poster: Ben je BOB?
Afspelen

Ben je BOB?