Roorda heeft het al 5 jaar over NIX

Op 1 januari 2013 introduceerde Roorda NIX18. 5 Jaar later heeft nog steeds iedereen het over NIX.

Op 1 januari is het precies vijf jaar geleden dat de leeftijdsgrens voor roken en drinken werd verhoogd naar 18 jaar. In deze periode is er veel veranderd, blijkt uit een recente peiling in opdracht van het ministerie van VWS. Zo vindt zo’n driekwart van de ouders en tieners het ‘normaal’ dat je pas mag roken en drinken vanaf 18 jaar. 78,2% van de ouders vindt dit tegenover 75,4% van de jongeren. Maar er is nog veel winst te behalen. Daarom start vandaag de campagne “iedereen heeft het over NIX”.

In de eerste jaren van NIX was het voor ouders nog wel eens onwennig om het gesprek over roken en drinken te openen. Dat is duidelijk niet meer het geval: 98,3% van de ouders heeft er geen probleem mee. We zijn in Nederland inmiddels zo gewend om over het onderwerp te praten, dat het vaak terloops ter sprake komt (40%). Voor veel gezinnen blijkt aan tafel tijdens het eten het populairste moment om over drinken te praten (38%). Daarnaast valt de grote eensgezindheid van de ouders op: minder dan 1 op de 10 gezinnen verschilt onderling van mening als het gaat om drinken onder de 18 jaar (9,2%).

De nieuwe NIX18-campagne geeft ouders een steuntje in de rug. De campagne laat zien dat praten over niet roken en drinken onder de 18 heel vanzelfsprekend is. Iedereen heeft het er immers over en vaak zijn kinderen al meer op de hoogte dan de ouders zelf. En ook al voelt het soms niet zo: je hebt als ouders meer invloed op het rook- en drinkgedrag van je kind dan je denkt. Daarom roept de campagne ouders op te blijven praten, afspraken te maken én deze vol te houden. In de films zien we ouders op een creatieve manier hun kinderen herinneren aan de afspraak van NIX. In de radiocampagne horen we hoe ouders tijdens soms pittige discussies, hun mondige pubers gevat van repliek kunnen dienen. Hierdoor ontstaan grappige dialogen waarin ouders en pubers aan elkaar gewaagd zijn.

Audio poster:
Afspelen