Roorda introduceert MONO

Zestien jaar geleden introduceerden we BOB. De meest succesvolle gedragsverandering campagne in de geschiedenis. Vandaag stellen we aan u voor MONO. Het broertje van BOB.

De MONO campagne voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft als doel fietsers en automobilisten te bewegen hun smartphone zo in te stellen dat er tijdens het rijden geen berichten doorkomen en dat verzenders van berichten geen berichten sturen als ze weten dat iemand onderweg is.

 

MONO staat letterlijk voor één of alleen. Oftewel focus onderweg op één ding, namelijk het verkeer. De campagne toont bewust niet de gevaren van het gebruik van de smartphone. Onderzoek door gedragswetenschappers heeft aangetoond dat deze zogenaamde Fear Appeal niet, of zelfs averechts, werkt. Bovendien zijn de mogelijke gevaren al bekend en hebben deze tot nu toe geen enkele invloed gehad op het vaak onbewuste gedrag. In de campagne wordt daarom alleen het juiste gebruik van de smartphone getoond.

Uit het onderzoek dat Tabula Rasa – onze strategische partner in de ontwikkeling van de campagne – heeft uitgevoerd, bleek dat bestuurders zich wel voornemen de smartphone onderweg niet te gebruiken, maar dat het niet meevalt om de verleiding van binnenkomende berichten te weerstaan. Dit leidde tot het inzicht dat het effectiever is om naast het veranderen van het gedrag tijdens het rijden, ook de binnenkomende berichten te stoppen. Dit kan op twee manieren: door je telefoon zo in te stellen dat je tijdens het rijden geen berichten ontvangt en door verzenders op te roepen geen bericht te sturen wanner je weet dat iemand onderweg is. Uit hetzelfde onderzoek bleek namelijk dat niet alleen de bestuurders zelf, maar ook de verzenders niet willen dat de bestuurder tijdens het rijden wordt afgeleid.

De campagne wordt afgetrapt met een serie commercials waarin diverse bestuurders elkaar ontmoeten op één druk kruispunt. Elke film toont deze ontmoeting vanuit een ander perspectief. Alle bestuurders lijken juist op dit precaire moment gestoord te gaan worden door een binnenkomend bericht. Het kruispunt komt in alle middelen terug en staat symbool voor Nederland in het klein. We komen elkaar dagelijks tegen in het verkeer en dragen hiermee ook verantwoordelijkheid voor elkaar.