Roorda doet niets voor nix

Roorda moedigt ouders aan om de afspraak van NIX te maken. Want ook al lijkt dat soms niet zo, afspraken maken helpt.

Ouders spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat hun kinderen voor hun 18e jaar roken en drinken. Uit recent onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de ouders achter de afspraak van NIX staat, maar dat slechts een derde van de ouders daadwerkelijk de afspraak over niet roken én drinken maakt. Kortom: een mooie uitdaging voor Roorda en Tabula Rasa.

 

Misvattingen staan het maken en volhouden van de afspraak in de weg.Veel ouders onderschatten de invloed die zij op hun kind hebben en denken ten onrechte geen regels te kunnen stellen als ze zelf wel roken of drinken. Daarom lanceerden Roorda en Tabula Rasa een vervolg op de NIX18 campagne. De campagne heeft dezelfde luchtige toon als altijd en maakt wederom gebruik van herkenbare ouder – puber momenten.

In de TV campagne staat het insight centraal dat pubers in huis zelden doen wat je van ze vraagt. Gelukkig gedragen ze zich buitenshuis vaak een stuk voorbeeldiger. Zo bemoedigen we ouders om daadwerkelijk de afspraak van NIX te maken. Want afspraken maken helpt, ook al lijkt dat soms niet zo.

TVC Je maakt 'm niet voor nix

Social content: Ouders van NIX

In de online campagne laten we ouders zelf vertellen hoe en waarom zij de afspraak met hun kinderen hebben gemaakt. We hebben bewust gekozen voor ouders met een professie die relevantie heeft met het onderwerp.

Een longarts, ambulancebroeder of een kinderarts van het VU Amsterdam hebben meer impact en autoriteit dan de een willekeurige ouder.

Pre-rolls: Ouderavond van NIX

Omdat het veel ouders met vragen zitten rondom de overgang van lagere school naar brugklas hebben we een speciale ouderavond georganiseerd waarop ouders hun kritische vragen over roken en drinken aan een decaan konden stellen. Deze vragen en de portretten worden via sociale media en in de vorm van pre-rolls onder de doelgroep verspreid.