NIX nieuws.

Met een nieuwe subtiel-realistische campagne brengt Roorda NIX18 weer een fase verder. Na kennis en houding bij ouders, begeleiders en jongeren worden deze keer handvatten voor gedrag aangereikt. In de campagne zien we ouders op inventieve wijze de afspraak van NIX met hun kinderen maken. Want het maakt niet uit hoe je 'm maakt, NIX is de afspraak.

Het gaat goed met NIX18. Na ruim een jaar campagne voeren is Nederland bekend met NIX18, weet men waar het voor staat, vindt men NIX  normaal en handelen ouders en kinderen er naar. Een toenemend aantal jongeren vindt het ook normaal om niet te roken en te drinken onder de 18. Uit het campagne effectonderzoek van TNS NIPO blijkt dat bijna 90% van de jongeren niet rookt en van plan is dit tot hun 18e vol te houden. 64% Van de jongeren drinkt niet en de helft van alle jongeren verwacht ook dat ze dit tot hun 18e zullen volhouden.

Met een nieuwe serie commercials brengt Roorda Reclamebureau NIX18 weer een fase verder. Na kennis en houding bij ouders, begeleiders en jongeren worden deze keer handvatten voor gedrag aangereikt. In de campagne zien we ouders op inventieve wijze de afspraak van NIX met hun kinderen maken.

Uit onderzoek bleek dat ouders de afspraak van NIX heel normaal vinden maar dat niet alle ouders de afspraak ook daadwerkelijk hebben gemaakt. Terwijl toch al meer dan de helft van de jongeren aangeeft  NIX heel normaal te vinden. Met deze serie commercials laten we zien dat het aankaarten en het maken van de afspraak van NIX voor beide partijen vermakelijk kan zijn. De afspraak op een luchtige manier ter sprake brengen leidt tot sympathie, begrip en misschien zelfs wel een beetje respect bij de jongeren, die liever hun ouders en andere autoriteiten beschimpen zodra het om bemoeienis met hun levensstijl gaat.

NIX - Gamen