BOB blijft BOB tot hij weer thuis is.

Uit kwalitatief onderzoek weten we dat de groep jongeren (mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar) BOB kent, het belang van de BOB-afspraak onderschrijft en deze afspraak ook maakt, maar dat ze moeite hebben zich er aan te houden. Daarom ligt de focus van de campagne op deze groep. We helpen de Bob tijdens het stappen BOB te zijn en te blijven. We doen dat via het enige middel dat je altijd bij je hebt, ook tijdens het stappen: het mobieltje. Wie zich aanmeldt op de website,krijgt tijdens de avond een aantal SMS-jes met vragen die je binnen een bepaalde tijd moet beantwoorden. Wie dat goed doet, bewijst nog steeds bij de les te zijn. En wie alle vragen goed en binnen de tijd heeft beantwoord, verdient een BOB-slee.

De campagne is zeer succesvol geweest: meer dan 200.000 unieke bezoekers op de website in 6 weken, ruim 50.000 deelnemers aan het SMS-spel en meer dan 11.000 BOB-sleeën werden uitgereikt aan diegenen die het spel met goed gevolg hadden afgelegd. Daarnaast zijn nog eens duizenden BOB-sleeën uitgereikt aan bestuurders die bij alcoholcontroles in de campagneperiode 100% nuchter bleken te zijn.De BOB-campagne heeft de afgelopen 10 jaar zeer goede resultaten geboekt. Alle communicatiedoelstellingen zijn inmiddels ruimschoots gerealiseerd. Maar liefst 98% van de doelgroep (mannen en vrouwen van 18 tot 49 jaar) is bijvoorbeeld bekend met de term BOB. En 93% van diezelfde doelgroep zegt altijd een BOB-afspraak te maken als men uitgaat. Het aantal overtreders is dan ook gedaald van 4,2% in 1999 naar 3,0% in 2007 (gemeten in percentage van het totaal aantal gecontroleerde weggebruikers). Ook het aantal aan alcohol gerelateerde ongevallen is sterk afgenomen, het aantal gewonden daalde van 3.500 in 1999 naar 2.200 in 2007. Het aantal doden nam nog sterker af, namelijk van 210 in 1999 naar 95 in 2007.

BOB blijft BOB tot hij weer thuis is